Dear partners and friends,
In the eve of the brightest holidays, we would like to thank you for the trust and support we have maintained during this difficult year.
Together we can overcome hardship and hurdle.
We are honored to work side by side and be part of your business.
Thank you for your help and partnership!
May the New 2021st bring you more health, prosperity and well-being!
Let it be a year of new opportunities and successful endeavors.
BMCC Ltd’s team wishes you a Merry Christmas and a Happy New Year!

Скъпи партньори и приятели,
В навечерието на най-светлите празници бихме искали да Ви благодарим за доверието и подкрепата, които съхранихме и през тази трудна година.
Заедно можем да преодолеем всички трудности и препятствия.
За нас е чест да работим съвместно и да бъдем част от Вашия бизнес.
Благодарим ви за помощта и партньорството!
Нека Новата 2021 Ви донесе повече здраве, просперитет и благополучие!
Да бъде година на нови възможности и успешни начинания.
Екипът на ВМСС ЕООД Ви пожелава Весела Коледа и Щастлива Нова година!
BMCC Ltd wishes